International Hydrogen Fuel Cell Association

国际氢能燃料电池协会

Contact Us
Rongjing Bao
+86 010 5091 1067
rongjingbao@ihfca.net
7F, No.7 Building, 13 Ronghua South Road, Beijing Economic and Technological Development Zone.
Wei Zou
+86 010 5091 1068
weizou@ihfca.net
7F, No.7 Building, 13 Ronghua South Road, Beijing Economic and Technological Development Zone.
Send Message
Visit Us

We encourage you to take lower carbon emissions transportation ways.

Address: 7F, No.7 Building, 13 Ronghua South Road, Beijing Economic and Technological Development Zone.


Public Transport

Bus:

Bus Stop: Di Ze Nan Jie, Rong Hua Lu Nan Huan Dao Bei, Jing Dong Fang 专183, 兴78, 685, 846

Subway:

Station: Rong Chang Dong Jie Line Yizhuang